Witamy na naszej stronie

 

Fundacja Rozwoju w związku z realizacją projektu "Krok w przyszłość" zaprasza do składania ofert.
Broszura infromacyjna projektu w formacie PDF


Zapytania ofertowe:
1) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje realizację USŁUGI, tj. Poradnictwo Psychologiczne zajęcia indywidualne w ramach zadania o nazwie Panel kompetencji społecznych, dla 1 grupy, tj. maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

2) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP).
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

3) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwo Psychologiczne zajęcia indywidualne w ramach zadania o nazwie Panel kompetencji społecznych, dla 1 grupy, tj. maksymalnie 12 Uczestników Projektu.
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

4) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Indywidulane poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie w ramach zadania o nazwie Panel kompetencji społecznych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP).
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

5) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Indywidulane poradnictwo psychospołeczne, prawne, obywatelskie w ramach zadania o nazwie Panel kompetencji społecznych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP).
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

6) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Grupowe warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP).
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP


Rozeznanie rynku:
1) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość" RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP).
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP

2) Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość" RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników/czek projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) w miejscowości Chełm.
Dokumenty do pobrania w formacie ZIP


 

   
 
Adres:

Fundacja Rozwoju
ul. E. Ciołka 15
01-445 Warszawa,

tel.  (22) 654 00 37
email: biuro@fundacjarozwoju.pl

 

 

 

Copyright © 2020 Fundacja Rozwoju. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów tylko za wyraźną zgodą.